Последните години на промени във всички сфери на живота породиха проблеми и обусловиха изменения и в образователната система.

   Една от доминиращите характеристики на нашето съвремие е проникването на информационните

Прочети още...

С аспаруховско дръзновение напред и нагоре!

   Работейки под този девиз в училище си поставяме за цел да изградим свободни, отговорни , успешни и толерантни личности, притежаващи всички ключови компетенции, с нагласа за труд, предприемчивост и уважение към общочовешките ценности.

   В навечерието на Деня на българската просвета и култура, ОУ „Хан Аспарух” гр. Добрич чества своята 20 годишнина.

   Отшумяват години, десетилетия. Времето е най-сигурният критерий за всяка духовна ценност и дело човешко. Според мярата за живот на образователна институция,всяка годишнина означава история, опит, традиции...
   Ако традицията е белег на национална идентичност, то българското училище е един от най-светлите й символи.

Прочети още...