Scroll Top

ОУ „Хан Аспарух” – гр. Добрич Бюджет за 2024 г.

ОТЧЕТ

Първо тримесечие!

ОТЧЕТ

Второ тримесечие!

ОТЧЕТ

Трето тримесечие!

ОТЧЕТ

Четвърто тримесечие!

ОУ „Хан Аспарух” – гр. Добрич Бюджет за 2023 г.

ОТЧЕТ

Първо тримесечие!

ОТЧЕТ

Второ тримесечие!

ОТЧЕТ

Трето тримесечие!

ОТЧЕТ

Четвърто тримесечие!

ОУ „Хан Аспарух” – гр. Добрич Бюджет за 2022 г.

ОТЧЕТ

Първо тримесечие!

ОТЧЕТ

Второ тримесечие!

ОТЧЕТ

Трето тримесечие!

ОТЧЕТ

Четвърто тримесечие!

ОУ „Хан Аспарух” – гр. Добрич Бюджет за 2021 г.

ОТЧЕТ

Първо тримесечие!

ОТЧЕТ

Второ тримесечие!

ОТЧЕТ

Трето тримесечие!

ОТЧЕТ

Четвърто тримесечие!

ОУ „Хан Аспарух” – гр. Добрич Бюджет за 2020 г.

ОТЧЕТ

Първо тримесечие!

ОТЧЕТ

Второ тримесечие!

ОТЧЕТ

Трето тримесечие!

ОТЧЕТ

Четвърто тримесечие!

ОУ „Хан Аспарух” – гр. Добрич Бюджет за 2019 г.

ОТЧЕТ

Първо тримесечие!

ОТЧЕТ

Второ тримесечие!

ОТЧЕТ

Трето тримесечие!

ОТЧЕТ

Четвърто тримесечие!

ОУ „Хан Аспарух” – гр. Добрич Бюджет за 2018 г.

ОТЧЕТ

Първо тримесечие!

ОТЧЕТ

Второ тримесечие!

ОТЧЕТ

Трето тримесечие!

ОТЧЕТ

Четвърто тримесечие!

БЮДЖЕТ – 2017 Г. ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН РАЗПРЕДЕЛЕН ПО ТРИМЕСЕЧИЯ

ОТЧЕТ

Първо тримесечие!

ОТЧЕТ

Второ тримесечие!

ОТЧЕТ

Трето тримесечие!

ОТЧЕТ

Четвърто тримесечие!

БЮДЖЕТ – 2016 Г. ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН РАЗПРЕДЕЛЕН ПО ТРИМЕСЕЧИЯ

ОТЧЕТ

Първо тримесечие!

ОТЧЕТ

Второ тримесечие!

ОТЧЕТ

Трето тримесечие!

ОТЧЕТ

Четвърто тримесечие!