Scroll Top

Дневен режим

2023/2024 учебна година

1. I и II клас / Целодневна организация по чл.20 ал.2 от Наредба за организация на дейностите в училищното образование/

Разписание на учебните часове
1 час 08:00 – 08:35 ч.
2 час 08:50 – 09:25 ч.
3 час 09:40 – 10:15 ч.
4 час 10:40 – 11:15 ч.
5 час 11:30 – 12:05 ч.
Обяд и Организиран отдих и физическа активност 12:05 – 13:40 ч.
1 час 13:40 – 14:15 ч.
2 час 14:25 – 15:00 ч.
3 час 15:10 – 15:45 ч.
4 час 15:55 – 16:30 ч.

2. III и IV клас / Целодневна организация по чл.20 ал.2 от Наредба за организация на дейностите в училищното образование/

Разписание на учебните часове
1 час 08:00 – 08:40 ч.
2 час 08:50 – 09:30 ч.
3 час 09:40 – 10:20 ч.
4 час 10:40 – 11:20 ч.
5 час 11:30 – 12:10 ч.
Обяд и Организиран отдих и физическа активност 12:10 – 14:00 ч.
1 час 14:00 – 14:40 ч.
2 час 14:45 – 15:25 ч.
3 час 15:30 – 16:10 ч.
4 час 16:15 – 16:55 ч.
5 час 17:00 – 17:40 ч.

3. V,VI и VII клас на една смяна/сутрин/.

Разписание на учебните часове
1 час 08:00 – 08:40 ч.
2 час 08:50 – 09:30 ч.
3 час 09:40 – 10:20 ч.
Голямо междучасие
4 час 10:40 – 11:20 ч.
5 час 11:30 – 12:10 ч.
6 час 12:20 – 13:00 ч.
7 час 13:10 – 13:50 ч.