Дневен режим

2021/2022 учебна година

1. I и II клас / Целодневна организация по чл.20 ал.2 от Наредба за организация на дейностите в училищното образование/

Разписание на учебните часове
1 час 8:00 – 8:35 ч.
2 час 8:55 – 9:30 ч.
3 час 09:50 – 10:25 ч.
4 час 10:55 – 11:30 ч.
5 час 11:50 – 12:25 ч.
Обяд и Организиран отдих и физическа активност 12:25 – 13:50 ч.
1 час 13:50 – 14:25
2 час 14:30 – 15:05 ч.
3 час 15:10 – 15:45 ч.
4 час 15:50-16:25 ч.

2. III и IV клас / Целодневна организация по чл.20 ал.2 от Наредба за организация на дейностите в училищното образование/

Разписание на учебните часове
1 час 8:00 – 8:40 ч.
2 час 8:55 – 9:35 ч.
3 час 09:50 – 10:30 ч.
4 час 10:55 – 11:35 ч.
5 час 11:50 – 12:30 ч.
Обяд и Организиран отдих и физическа активност 12:30 – 13:50 ч.
1 час 13:50 – 14:30 ч.
2 час 14:35 – 15:15 ч.
3 час 15:20 – 16:00 ч.
4 час 16:05 – 16:45 ч.
5 час 16:50 – 17:30 ч.

3. V,VI и VII клас на една смяна/сутрин/.

Разписание на учебните часове
1 час 8:00 – 8:45 ч.
2 час 8:55 – 9:40 ч.
3 час 9:50 – 10:35 ч.
Голямо междучасие
4 час 10:55 – 11:40 ч.
5 час 11:50 – 12:35 ч.
6 час 12:40 – 13:25 ч.
7 час 13:30 – 14:15 ч.