Scroll Top

Обществен съвет

Състав на Обществения съвет (мандат 2022-2025):

Председател:
 1. Михаел Игнатов
Членове на ОС:
 1. Кирил Киров
 2. Бранимир Вълчанов
 3. Анна Жейнова
 4. Кремена Димитрова – представител на Община гр.Добрич
Резервни членове:
 1. Димитър Димитров
 2. Деница Калинкова
 3. Биляна Радева
 4. Венцеслав Петков
 5. Емилия Кирилова – представител на Община гр.Добрич

Състав на Обществения съвет (мандат 2019-2022):

Председател:
 1. Тихомир Тодоров
Членове на ОС:
 1. Бранимир Вълчанов
 2. Кирил Киров
 3. Невена Пейчева-Тодорова
 4. Кремена Димитрова – представител на Община гр.Добрич
Резервни членове:
 1. Янка Михайлова
 2. Галина Атанасова
 3. Галя Димитрова
 4. Йорданка Костадинова
 5. Емилия Кирилова – представител на Община гр.Добрич