Обществен съвет

Състав на Обществения съвет:

Председател:
  1. Калоян Христов – представител на II б кла
Членове на ОС:
  1. Виктория Грандебул – представител на V б клас
  2. Тихомир Тодоров – представител на V а клас
  3. Красимира Гинкова – представител на III б клас
  4. Димитричка Ангелова – представител на Община гр.Добрич
Резервни членове:
  1. Надежда Михайлова – представител на IV б клас
  2. Невена Пейчева-Тодорова – представител на III a клас
  3. Юлия Пенкова – представител на IV б клас
  4. Мариян Пейчев – представител на II а клас