Обществен съвет

Състав на Обществения съвет:

Председател:
  1. Тихомир Тодоров – представител на II в клас
Членове на ОС:
  1. Бранимир Вълчанов – представител на II а клас
  2. Кирил Киров – представител на I б клас
  3. Невена Пейчева-Тодорова – представител на VI а клас
  4. Димитричка Ангелова – представител на Община гр.Добрич
Резервни членове:
  1. Янка Михайлова – представител на V а клас
  2. Галина Атанасова – представител на III a клас
  3. Галя Димитрова – представител на III б клас
  4. Йорданка Костадинова – представител на IV б клас
  5. Емилия Кирилова – представител на Община гр.Добрич