Обществен съвет

Състав на Обществения съвет:

Председател:
  1. Тихомир Тодоров
Членове на ОС:
  1. Бранимир Вълчанов
  2. Кирил Киров
  3. Невена Пейчева-Тодорова
  4. Кремена Димитрова – представител на Община гр.Добрич
Резервни членове:
  1. Янка Михайлова
  2. Галина Атанасова
  3. Галя Димитрова
  4. Йорданка Костадинова
  5. Емилия Кирилова – представител на Община гр.Добрич