Проекти

Децата с огромно желание участват в проекти, придобиват много нови, ценни знания и умения! За тях училището вече е място за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти.