Проекти

От 07.02.2012г. в нашето училище, по европейски проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, се работи в пет области на извънкласна дейност:

  • Здравословен начин на живот Тематично направление – “Млад еколог”, с ръководители Ю. Софийска и Н. Ахилева;
  • Умения за самостоятелно учене и събиране на информация – Тематично направление – “История на моето селище”, с ръководител – Б. Златинова
  • Здравно образование – Тематично направление – “Европейска кухня – какво да сготвим и ядем в страните от ЕС”, с ръководител – К. Борисова
  • Природоматематически науки Тематично направление – “Зелени алтернативи: Купуваме, използваме, изхвърляме..с ръководител – Р. Илиева
  • Дигитални компетентности Тематично направление – “Млад информатик”- с ръководител В. Колева

Децата с огромно желание участват в проекта, придобиват много нови, ценни знания и умения! За тях училището вече е място за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти