Scroll Top

Национални програми и проекти

Учениците с огромно желание и интерес участват в Национални програми и проекти. Чрез тях придобиват много нови знания и умения. Училището вече е място за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти.