Scroll Top

Профил на купувача

Дата на публикуване: 20 април 2023 (четвъртък), 16:11

„Доставка на природен газ за нуждите на ОУ „Хан Аспарух“ гр. Добрич”

Уникален номер на поръчката в регистъра на ЦАИС ЕОП: 05135-2023-0002

Начин на възлагане/пазарни консултации: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Доставки

Прогнозна стойност (без ДДС): 153 082,80 лева

Краен срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03 май 2023 (сряда), 23:59

Дата на публикуване: 05 април 2023 (сряда), 17:10

Доставка на познавателни книжки и помагала, учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас в ОУ “Хан Аспарух гр. Добрич” по обособени позиции:

1. „Доставка на познавателни книжки и помагала, учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците от издателство „АРХИМЕД 2” ЕООД“

2. „Доставка на познавателни книжки и помагала, учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците от издателство „БГ Учебник“ ЕООД“

3. „Доставка на познавателни книжки и помагала, учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците от издателство „Бит и техника“ ООД“

4. „Доставка на познавателни книжки и помагала, учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците от издателство „Клет България“ ООД“

5. „Доставка на познавателни книжки и помагала, учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците от издателство СД „ПЕДАГОГ 6 – Делев, Луизова и с-ие“

6. „Доставка на познавателни книжки и помагала, учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците от издателство „Просвета – София” АД (издателствa „Просвета Плюс” ЕАД и „Просвета –София” АД)

7. „Доставка на познавателни книжки и помагала, учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците от издателство “САН ПРО” ЕООД, представител на “ПИЪРСЪН ЕДЮКЕЙШЪН ЛИМИТИД – ЛОНГМАН”

Уникален номер на поръчката в регистъра на ЦАИС ЕОП: 05135-2023-0001

Начин на възлагане/пазарни консултации: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Доставки

Прогнозна стойност (без ДДС): 43 122,25 лева

Краен срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11 април 2023 (вторник), 23:59

Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „училищен плод“ и схема „училищно мляко“ за 2019-2020,2020-2021 и 2021-2022 учебни години  Изтегли документа ТУК или от бутона по долу