Профил на купувача

Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „училищен плод“ и схема „училищно мляко“ за 2019-2020,2020-2021 и 2021-2022 учебни години  Изтегли документа ТУК или от бутона по долу