Scroll Top

Актуален график и седмично разписание за дистанционно обучение

Работен график

Заповед №108 /16.03.2020г.  за утвърждаване на работен график за дистанционна форма на обучение

Временно седмично разписание, считано от 17.03.2020

Начален етап

Прогимназиален етап

По действащото седмично разписание за II учебен срок, в работния график определен със Заповед №108/16.03.2020 г.