Scroll Top

За седмокласниците 2019/2020г

Информация за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII в неспециализираните училища на места по държавен план прием за учебната 2020/2021 година