РАБОТЕН ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС) УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Работен график за обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) учебна 2020/2021 година в

ОУ”Хан Аспарух” през 2020/2021година