Scroll Top

Учебни занятия от 04.02.2021г.

Уважаеми ученици и родители,

В изпълнение на Заповед № РД -01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването и Заповед № РД 09-290 / 29.01.2021 г. на министъра на образованието и науката, считано от 04.02.2021 година се възстановява присъствения образователен процес за учениците от I до IV клас и за учениците от V –  VII клас, както следва:

 

 

Период Присъствено ОРЕС
04.02. – 17.02. вкл. I,II,III, IV и VII клас V и VI клас
18.02. – 02.03. вкл. I,II,III, IV и V клас VI и VII клас
04.03. – 17.03. вкл. I,II,III, IV и VI клас V и VII клас

 

 

Учебните часове ще се провеждат по утвърдения работен график и седмично разписание за II учебен срок.

 

 

Прогимназиален

етап

 

Присъствено обучение ОРЕС
1 час 08:00ч. – 08:45ч. 08:00ч. – 08:30ч.
2 час 08:55ч. – 09:40ч. 08:55ч. – 09:25ч.
3 час 09:50ч. – 10:35ч. 09:50ч. – 10:20ч.
4 час 10:55ч. – 11:40ч. 10:55ч. – 11:25ч.
5 час 11:50ч. – 12:35ч. 11:50ч. – 12:20ч.
6 час 12:40ч. – 13:25ч. 12:40ч. – 13:10ч.
7 час 13:30ч. – 14:15ч. 13:20ч. – 13:50ч.

 

Обучението в ОРЕС на https://e-learning.hanasparuh.com