Scroll Top

Работен график за обучение в ОРЕС за учениците от V и VI клас за периода 15.10. – 29.10.2021 г.