Scroll Top

В час по “Човекът и природата”

1702303776523

Учениците от 5-ти клас представиха своите оригинални проекти за Слънчевата система в час по “Човекът и природата”.