Графици

Графици

1.Начален етап
2.Прогимназиален етап
Понеделник

 • Кр. Борисова  11:50 – 12:35 ч.
 • Д. Янева  11:50 – 12:35 ч.
Понеделник

 • Д.Дикова 11:50 – 12:35 ч.
Вторник

 • Бл.Златанова 11:50 – 12:35 ч.
 • В.Димитрова 11:50 – 12:35 ч.
 • Ил Ахилева 11:50 – 12:35 ч.
Вторник

 • Мария Ангелова 12:40 – 13:25 ч.
Сряда

 • Д. Георгиева 11:50 – 12:35 ч.
Четвъртък

 • С. Маринова 11:50 – 12:35 ч.
 • К. Пенчева 11:50 – 12:35 ч.
 • М. Недялкова 11:50 – 12:35 ч.
 • Р. Илиева 11:50 – 12:35 ч.
Четвъртък

 • Иван Иванов 11:50 – 12:35 ч.
 • Венета Колева 12:40 – 13:25 ч.
 • Есен Нуриева 13:30 – 14:15 ч.
Петък

 • Катерина Златева 12:40 – 13:25 ч.
1.Начален етап
2.Прогимназиален етап
Понеделник

 • Кр. Борисова  12:40 – 13:25 ч.
 • Ил. Ахилева  12:40 – 13:25 ч.
 • Д. Георгиева 12:40 – 13:25 ч.
 • К. Пенчева 12:40 – 13:25 ч.
 • С. Маринова 12:40 – 13:25 ч.
 • Бл. Златинова 12:40 – 13:25 ч.
 • Д. Янева  13:30 – 14:15 ч.
Понеделник

 • Д.Жекова V,VI,VII класове 14:20 – 15:05 ч.
Вторник

 • Ст. Желева 12:40 – 13:25 ч.
 • М. Гушева 12:40 – 13:25 ч.
Вторник

 • Д.Дикова V,VI,VII класове 14:20 – 15:05 ч.
Сряда

 • В. Димитрова 12:40 – 13:25 ч.
 • М. Недялкова 12:40 – 13:25 ч.
 • Р. Илиева 12:40 – 13:25 ч.
Сряда

 • Есен Нуриева V,VI,VII класове 13:30 – 14:15 ч.
 • Иван Иванов V,VI,VII класове 13:30 – 14:15 ч.
Четвъртък

 • М. Петрова 12:40 – 13:25 ч.
 • Ж. Мирославова 12:40 – 13:25 ч.
 • М. Тодорова 12:40 – 13:25 ч.
 • М. Каваева 12:40 – 13:25 ч.
 • Г. Митанова 12:40 – 13:25 ч.
 • К. Димитрова 12:40 – 13:25 ч.
 • Я. Василева 12:40 – 13:25 ч.
Четвъртък

 • Мария Ангелова V,VI,VII класове 13:30 – 14:15 ч.
 • Венета Колева VI,VII класове 13:30 – 14:15 ч.
 • Катя Златева VI,VII класове 14:20 – 15:05 ч.
Петък

 • Венелина Хаджиева V,VI,VII класове 13:30 – 14:15 ч.
 • Венета Колева VI,VII класове 13:30 – 14:15 ч.

Ваканции и неучебни дни за учебната 2019/2020 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2019/2020 година:

 • 01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна
 • 21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна
 • 05.02.2020 г.                                    – междусрочна
 • 11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
 • 16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни:

 • 20.05.2020 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
 • 22.05.2020 г. – втори ДЗИ
 • 09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
 • 11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

 • 06.02.2020 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

 • 14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)
 • 29.05.2020 г. – I – III клас (14 учебни седмици)
 • 16.06.2020 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
 • 30.06.2020 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
 • 30.06.2020 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)