Графици

Графици

1.Начален етап
2.Прогимназиален етап
Понеделник

 • Кр. Борисова  11:50 – 12:35 ч.
 • Д. Янева  11:50 – 12:35 ч.
Понеделник

 • Д.Дикова 11:50 – 12:35 ч.
Вторник

 • Бл.Златанова 11:50 – 12:35 ч.
 • В.Димитрова 11:50 – 12:35 ч.
 • Ил Ахилева 11:50 – 12:35 ч.
Вторник

 • Мария Ангелова 12:40 – 13:25 ч.
Сряда

 • Д. Георгиева 11:50 – 12:35 ч.
Четвъртък

 • С. Маринова 11:50 – 12:35 ч.
 • К. Пенчева 11:50 – 12:35 ч.
 • М. Недялкова 11:50 – 12:35 ч.
 • Р. Илиева 11:50 – 12:35 ч.
Четвъртък

 • Иван Иванов 11:50 – 12:35 ч.
 • Венета Колева 12:40 – 13:25 ч.
 • Есен Нуриева 13:30 – 14:15 ч.
Петък

 • Катерина Златева 12:40 – 13:25 ч.
1.Начален етап
2.Прогимназиален етап
Понеделник

 • Кр. Борисова  12:40 – 13:25 ч.
 • Ил. Ахилева  12:40 – 13:25 ч.
 • Д. Георгиева 12:40 – 13:25 ч.
 • К. Пенчева 12:40 – 13:25 ч.
 • С. Маринова 12:40 – 13:25 ч.
 • Бл. Златинова 12:40 – 13:25 ч.
 • Д. Янева  13:30 – 14:15 ч.
Понеделник

 • Д.Жекова V,VI,VII класове 14:20 – 15:05 ч.
Вторник

 • Ст. Желева 12:40 – 13:25 ч.
 • М. Гушева 12:40 – 13:25 ч.
Вторник

 • Д.Дикова V,VI,VII класове 14:20 – 15:05 ч.
Сряда

 • В. Димитрова 12:40 – 13:25 ч.
 • М. Недялкова 12:40 – 13:25 ч.
 • Р. Илиева 12:40 – 13:25 ч.
Сряда

 • Есен Нуриева V,VI,VII класове 13:30 – 14:15 ч.
 • Иван Иванов V,VI,VII класове 13:30 – 14:15 ч.
Четвъртък

 • М. Петрова 12:40 – 13:25 ч.
 • Ж. Мирославова 12:40 – 13:25 ч.
 • М. Тодорова 12:40 – 13:25 ч.
 • М. Каваева 12:40 – 13:25 ч.
 • Г. Митанова 12:40 – 13:25 ч.
 • К. Димитрова 12:40 – 13:25 ч.
 • Я. Василева 12:40 – 13:25 ч.
Четвъртък

 • Мария Ангелова V,VI,VII класове 13:30 – 14:15 ч.
 • Венета Колева VI,VII класове 13:30 – 14:15 ч.
 • Катя Златева VI,VII класове 14:20 – 15:05 ч.
Петък

 • Венелина Хаджиева V,VI,VII класове 13:30 – 14:15 ч.
 • Венета Колева VI,VII класове 13:30 – 14:15 ч.

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I – VII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

04.02.2021 г. – I – VII клас

Неучебни дни
21.09.2020 г. – Спортен празник
19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2021 г. – Патронен празник на училището
21.05.2021 г. – втори ДЗИ
25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

31.05.2021 г. (07.06.2021) –  І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)
14.06.2021 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2021 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2021 г. – VII клас (18 учебни седмици)