Scroll Top

Графици

Графици

Начало и край на ваканциите, с изключение на лятната през учебната 2023/2024 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна
23.12.2022 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна
03.02.2024 г.  – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за I – VII клас

Начало на втория срок на учебната 2023/2024 година:

06.02.2023 г. – I – VII клас

Неучебни дни

16.05.2024 г. – Спортен празник
17.05.2024 г. –
ДЗИ по БЕЛ
20.05.2024 г. – втори ДЗИ
21.05.2024 г. – Патронен празник на училището
25.05.2024 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

19.06.2024 г. – НВО по БЕЛ в края на VII клас
21.06.2024 г. – НВО по математика в края на VII клас

Край на втория срок и на учебната 2023/2024 година:

29.05.2024 г. –  І – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
28.06.2024 г. – VII клас (18 учебни седмици)