Scroll Top

Графици

Графици

Начало и край на ваканциите, с изключение на лятната през учебната 2022/2023 година:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна
01.02.2023 г.  – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за I – VII клас

Начало на втория срок на учебната 2022/2023 година:

06.02.2023 г. – I – VII клас

Неучебни дни

19.05.2023 г. – ДЗИ по БЕЛ
22.05.2023 г. – Спортен празник
23.05.2023 г. – втори ДЗИ
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
26.05.2023 г. – Патронен празник на училището

13.06.2023 г. – НВО по БЕЛ в края на VII клас
16.06.2023 г. – НВО по математика в края на VII клас

Край на втория срок и на учебната 2022/2023 година:

31.05.2023 г. –  І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2023 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2023 г. – VII клас (18 учебни седмици)