Графици

Графици

1.Начален етап
2.Прогимназиален етап
Понеделник

         Бл. Златинова  12:35 – 13:15 ч.

Д. Георгиева  13:10 – 12:50 ч.

Вторник

Кр. Борисова 11:50 – 12:35 ч.

Ил. Ахилева 11:50 – 12:35 ч.

 

К. Златева 09:50 – 10:35 ч.

Сряда

Д. Янева 10:55 – 11:35 ч.

Кр. Димитрова 11:50 – 12:35 ч.

 

В. Колева 10:55 – 11:40 ч.

В. Хаджиева 11:50 – 12:35 ч.

Четвъртък

С. Маринова 10:55 – 11:35 ч.

М. Недялкова 11:50 – 12:35 ч.

М. Тодорова 11:50 – 12:35 ч.

Г. Митанова 11:50 – 12:35 ч.

Р. Илиева 11:50 – 12:35 ч.

К. Пенчева 12:35 – 13:15 ч.

Т. Койчева 12:35 – 13:15 ч.

Д. Дикова 09:50 – 10:35 ч.

В. Желязкова 09:50 – 10:35 ч.

Ив. Иванов 10:55 – 11:40 ч.

Петък

1.Начален етап
2.Прогимназиален етап
Понеделник

Р.Илиева 12:35 – 13:15 ч.

С.Маринова 12:35 – 13:15 ч.

Д.Георгиева 12:35 – 13:15 ч.

М.Тодорова 12:35 – 13:15 ч.

Бл.Златинова 12:35 – 13:15 ч.

Г.Митанова 12:35 – 13:15 ч.

К.Димитрова 12:35 – 13:15 ч.

Ил.Ахилева 12:35 – 13:15 ч.

К.Пенчева 12:35 – 13:15 ч.

Т.Койчева 12:35 – 13:15 ч.

Кр.Борисова 12:35 – 13:15 ч.

Вторник

П.Добрева 12:35 – 13:15 ч.

И.Стефанова 12:35 – 13:15 ч.

Д.Ангелова 12:35 – 13:15 ч.

Л.Златанова 12:35 – 13:15 ч.

М.Йорданова 12:35 – 13:15 ч.

М.Колева 12:35 – 13:15 ч.

Г.Топалова 12:35 – 13:15 ч.

Ст.Желева 12:35 – 13:15 ч.

Я.Василева 12:35 – 13:15 ч.

К.Шишкова 12:35 – 13:15 ч.

М.Каваева 12:35 – 13:15 ч.

В.Колева – VII a  13:30 – 14:15 ч.

П.Балчева – VII a,б 13:30 – 14:15 ч.

В.Хаджиева – V, VI, VII  13:30 – 14:15 ч.

Сряда

М.Недялкова 12:35 – 13:15 ч.

Д.Янева 12:35 – 13:15 ч.

Д.Дикова – V, VI, VII  13:30 – 14:15 ч.

М.Димитрова – V, VI, VII  13:30 – 14:15 ч.

Четвъртък

Т.Желева 12:35 – 13:15 ч.

Г.Митева 12:35 – 13:15 ч.

М.Петрова 12:35 – 13:15 ч.

В.Желязкова – V, VI  14:15 – 15:00 ч.

Д.Жекова – V, VI, VII  14:15 – 15:00 ч.

В.Колева – VII б  13:30 – 14:15 ч.

Ив.Иванов – V, VI, VII  13:30 – 14:15 ч.

Е.Нуриева – VI а  13:30 – 14:15 ч.

К.Златева – V, VI, VII  13:30 – 14:15 ч.

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна
01.02.2022 г. вкл. – междусрочна
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I – VII клас

Начало на втория срок на учебната 2021/2022 година:

02.02.2022 г. – I – VII клас

Неучебни дни

18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ
19.05.2022 г. – Спортен празник
20.05.2022 г. – втори ДЗИ
23.05.2022 г. – Патронен празник на училището
25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на VII клас
16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII клас

Край на втория срок на учебната 2021/2022 година:

31.05.2022 г. –  І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2022 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2022 г. – VII клас (18 учебни седмици)