Графици

Графици

1.Начален етап
2.Прогимназиален етап

Понеделник

 • Кр. Борисова 12.40- 13.25 ч.
 • Кр. Борисова 12.40- 13.25 ч.
 • Ил. Ахилева 12.40- 13.25 ч.
 • Д.Георгиева 12.40- 13.25 ч.
 • Д.Радушева 12.40- 13.25ч.
 • С. Маринова 12.40- 13.25ч.

Понеделник

 • Д.Дикова V,VI,VII кл. 13.30-14.15 ч
 • Е.Нуриева VI,VII кл. 14.20-15.05 ч.

Вторник

 • М.Каваева 12.40- 13.25 ч.
 • К.Пенчева 12.40- 13.25 ч.
 • Г.Митанова 12.40- 13.25ч.
 • М.Гушева 12.40- 13.25ч.
 • В. Димитрова 12.40- 13.25 ч.

Вторник

 • Ив.Иванов V,VI,VII кл. 13.30-14.15 ч.
 • Е.Нуриева VI,VII кл. 14.20-15.05 ч.

Сряда

 • М. Недялкова 12.40- 13.25 ч.
 • Росица Илева 12.40- 13.25 ч.
 • Д.Янева 12.40- 13.25 ч.

Четвъртък

 • Ст.Желева 12.40- 13.25ч.
 • М. Петрова 12.40- 13.25ч.
 • Ж. Мирославова 12.40- 13.25 ч.
 • М.Тодорова 12.40- 13.25 ч.

Четвъртък

 • К. Златева V,VI кл. 13.30-14.15 ч.
 • М. Ангелова V,VI кл. 13.30-14.15 ч.
 • В. Колева VI,VII кл. 13.30-14.15 ч.

Петък

 • Бл.Златинова 12.40- 13.25 ч.

Петък

 • В.Хаджиева V,VI,VII кл. 13.30-14.15ч.
 • Д.Жекова V,VI,VII кл. 13.30-14.15ч.
Предмет Ниво І а І б І в ІІ а II б ІІІ а ІІІ б ІV а ІV б
БЕЛ

Вх.ниво

Межд.

Изх./ВО

01.10.2018

25.01.2019

15.05.2019

01.10.2018

25.01.2019

15.05.2019

01.10.2018

25.01.2019

15.05.2019

8.10.2018

28.01.2019

15.05.2019

8.10.2018

28.01.2019

15.05.2019

18.10.2018

17.01.2019

.05.2019

18.10.2018

17.01.2019

.05.2019

18.10.2018

17.01.2019

.05.2019

18.10.2018

17.01.2019

14.05.2019

АЕ

Вх.ниво

Межд.

Изх./ВО

30.01.2019

15.05.2019

30.01.2019

15.05.2019

12.10.2018

18.01.2019

.05.2019

12.10.2018

18.01.2019

.05.2019

16.10.2018

29.01.2019

15.05.2019

17.10.2018

30.01.2019

22.05.2019

МАТ

Вх.ниво

Межд.

Изх./ВО

02.10.2018

10.01.2019

14.05.2019

09.10.2018

22.01.2019

14.05.2019

04.10.2018

17.01.2019

14.05.2019

28.09.2018

21.12.2019

10.05.2019

28.09.2018

21.12.2019

10.05.2019

01.10.2018

03.01.2019

.05.2019

01.10.2018

03.01.2019

.05.2019

11.10.2018

24.01.2019

10.05.2019

11.10.2018

24.01.2019

10.05.2019

ЧО

Вх.ниво

Межд.

Изх./ВО

26.09.2018

08.01.2019

.05.2019

26.10.2018

11.01.2019

.05.2019

09.10.2018

22.01.2019

14.05.2019

09.10.2018

22.01.2019

09.05.2019

ОС

Вх.ниво

Межд.

Изх./ВО

18.09.2018

09.05.2019

18.09.2018

09.05.2019

ЧП

Вх.ниво

Межд.

Изх./ВО

10.01.2019

.05.2019

08.01.2019

.05.2019

10.10.2018

23.01.2019

.05.2019

10.10.2018

23.01.2019

.05.2019

Предмет

Ниво

V а

V б

VІ а

VI б

VІІ а

VІІ б

БЕЛ

Вх.ниво

Межд.

Изх./ВО

02.10.2018 15.01.2019

.05.2019

04.10.2018

.12.2018

.05.2019

10.10.2018

19.12.2018

.05.2019

08.10.2018

07.01.2019

.05.2019

08.10.2019

.12.2018

17.06.2019

08.10.2019

.12.2018

17.06.2019

АЕ

Вх.ниво

Межд.

Изх./ВО

26.09.2018

08.01.2019

.05.2019

26.09.2018

08.01.2019

.05.2019

26.09.2018

09.01.2019

.05.2019

26.09.2018

09.01.2019

.05.2019

26.09.2018

09.01.2019

.06.2019

26.09.2018

09.01.2019

.06.2019

МАТЕМАТИКА

Вх.ниво

Межд.

Изх./ВО

03.10.2018

19.12.2018

.06.2019

02.10.2018

19.12.2018

.06.2019

01.10.2018

17.12.2018

03-07.06.2019

02.10.2018

19.12.2018

03-07.06.2019

01.10.2018

17.12.2018

03-07.06.2019

01.10.2018

17.12.2018

03-07.06.2019

ЧП

Вх.ниво

Межд.

Изх./ВО

28.09.2018

03.01.2019

.06.2019

27.09.2018

04.01.2019

.06.2019

21.09.2018

04.01.2019

.06.2019

21.09.2018

04.01.2019

.06.2019

ИСТОРИЯ

Вх.ниво

Межд.

Изх./ВО

01.10.2018

05.12.2018

.06.2019

26.09.2018

07.12.2018

.06.2019

28.09.2018

11.01.2019

.06.2019

27.09.2018

10.01.2019

.06.2019

28.09.2018

07.01.2019

.06.2019

28.09.2018

11.12.2018

.06.2019

ГЕОГРАФИЯ

Вх.ниво

Межд.

Изх./ВО

27.09.2018

08.01.2019

.06.2019

28.09.2018

11.01.2019

.06.2019

27.09.2018

20.12.2018

.06.2019

26.09.2018

18.12.2018

.06.2019

20.09.2018

18.12.2018

.06.2019

20.09.2018

18.12.2018

.06.2019

БИОЛОГИЯ

Вх.ниво

Межд.

ВО

01.10.2018

30.01.2019

.06.2019

01.10.2018

30.01.2019

.06.2019

ХИМИЯ

Вх.ниво

Межд.

ВО

03.10.2018

08.01.2019

.06.2019

03.10.2018

08.01.2019

.06.2019

ФИЗИКА

Вх.ниво

Межд.

Изх./ВО

 • 01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна
 • 22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна
 • 05.02.2019 г. – междусрочна
 • 30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I – XI клас/li>

Неучебни дни:

 • 30.04.19 г. Спортен празник
 • 21.05.19 г. ДЗИ по БЕЛ
 • 22.05.19г. Патронен празник на училището
 • 23.05.19 г. Втори ДЗИ

Дни за провеждане на НВО в VII клас и на ДИ за СПК

 • 17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ
 • 19.06.2019 г. – НВО по математика
 • 21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

 • 06.02.2019 г. – I – VII клас
 • Край на учебната 2018/2019 година. – 28.06.19 г

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

 • 15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)
 • 31.05.2019 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)
 • 14.06.2019 г. – V – VI клас (16 учебни седмици)
 • 28.06.2019 г. – V – VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)