Прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХАН АСПАРУХ” – ГРАД ДОБРИЧ

9300 Добрич. ЖК “Добротица” №12 | тел.:0 58 603 022

e-mail: www.hanasparuh.com | hanasparuh.dobrich@abv.bg

Заповед за правила за прием на документите  на ученици в I клас,

график за реда на приемането,

критерии за приемане и План-прием в I клас за учебната 2021/2022 година: