Административно звено
52-1-672x372
Ана Иванова Гичева
Счетоводител
53-1-672x372
Деница Руменова Златанова
ЗАС
Завеждащ административна служба
51-1-672x372
Таня Недялкова Недялкова
Касиер - Домакин
За връзка с нас – изпратете ни съобщение!