Scroll Top

За контакти

С аспаруховско дръзновение
напред и нагоре!

Tелефони за връзка:
Администрация: 058 603 022
Жасмина Загорова-Младенова – Директор: 0895556753
Гергана Митанова – Заместник-директор, начален етап: 0893871811
Есен Нуриева – Заместник-директор, прогимназиален етап: 0893331843
Адрес:
гр. Добрич, п.к. 9300
ж.к. „Добротица“ 12
Приемно време за родители:
Понеделник – петък:
от 9:00 ч. до 16:00 ч.