Scroll Top
За контакти

С аспаруховско дръзновение напред и нагоре!

Tелефони за връзка:
Администрация: +35958 603022
Невяна Люцканова – Директор: 0895556752;
Жасмина Загорова – Заместник-директор: 0895556753
Уеб сайт: www.hanasparuh.com
Адрес:
гр. Добрич п.к. 9300;
жк. „Добротица“ 12
Приемно време за родители:
Понеделник-Петък:
от 9:00ч. – до 16:00ч.