Scroll Top

Седмица на програмирането 2019г

Code Week в ОУ"Хан Аспарух"

Програма за провеждане на събитията по дни!