Scroll Top

Родителска среща 2019г.

Уважаеми родители на ученици в ОУ”Хан Аспарух”,
пред вашите деца предстои ново начало и нова учебна година.

Ние, учителите – ваши партньори – Ви каним на родителска среща на 11.09.2019г. от 18:00 часа.
Заповядайте да получите учебниците, да обсъдим заедно предстоящи нови идеи, да споделим нови надежди.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

На входа на училището ще бъде изнесен списък с номера на стаята за всеки клас

Клас
Класен ръководител
Класна стая
Ia Ваня Димитрова 213
Илона Ахилева 212
Камелия Пенчева 211
IIа Росица Илиева 311
IIб Дияна Георгиева 310
IIв Детелина Янева 308
IIIа Марийка Недялкова 312
IIIб Севдалина Маринова 306
IVа Красимира Борисова 111
IVб Благина Златинова 110
Мария Ангелова 204
Даринка Дикова 201
VIа Венета Колева 205
VIб Катерина Златева 203
VIIа Есен Нуриева 305
VIIб Иван Иванов 304