Scroll Top

СЪОБЩЕНИЕ до цялата училищна общност

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  „ХАН АСПАРУХ” – ГРАД ДОБРИЧ

9300 Добрич, ЖК “Добротица” №12, тел.:603 022,www.hanasparuh.com; е-mail hanasparuh.dobrich@abv.bg

Съобщение

до цялата училищна общност

 

  1. График за провеждане на часове по „Занимания по интереси“ и по Проект „Образование за утрешния ден“

( 13.04. – 16.04. 2020 г.)

Ден от седмицата: Клас   Учебен предмет Време на провеждане: Учител:
13.04.2020 IV а Занимания по интереси БЕЛ 10.00 – 10.30 ч. Кр. Борисова
понеделник Занимания по интереси Математика 10.40 – 11.10 ч. М. Тодорова
IVб Занимания по интереси БЕЛ 10.00 – 10.30 ч. Бл. Златинова
Занимания по интереси Математика 10.40 – 11.10 ч. М.Петрова
V a, б Образование за утрешния ден Дигитална математика 10.00 – 12.00 ч. К. Златева
V – VI Занимания по интереси Интерактивно програмиране VBA 13.00 – 14.30 ч. Д. Жекова
VII а Занимания по интереси Математика 10.00 – 11.30 ч. Е. Нуриева
БЕЛ 13.00 – 14.30 ч. В. Колева
VII б Занимания по интереси БЕЛ 10.00 – 11.30 ч. В. Колева
Математика 13.00 – 14.30 ч. К. Златева
14.04.2020 III а, б Образование за утрешния ден Млад информатик I група 15.30 – 17.00 ч. Д. Жекова
вторник IV а Занимания по интереси БЕЛ 10.00 – 10.30 ч. Кр. Борисова
Занимания по интереси Математика 10.40 – 11.10 ч. М. Тодорова
IVб Занимания по интереси БЕЛ 10.00 – 10.30 ч. Бл. Златинова
Занимания по интереси Математика 10.40 – 11.10 ч. М.Петрова
V a, б Образование за утрешния ден Дигитална математика 10.00 – 12.00 ч. К. Златева
V – VI Занимания по интереси Интерактивно програмиране VBA 13.00 – 14.30 ч. Д. Жекова
VII а Занимания по интереси Математика 10.00 – 11.30 ч. Е. Нуриева
БЕЛ 13.00 – 14.30 ч. В. Колева
VII б Занимания по интереси БЕЛ 10.00 – 11.30 ч. В. Колева
Математика 13.00 – 14.30 ч. К. Златева
15.04.2020 IV а Занимания по интереси БЕЛ 10.00 – 10.30 ч. Кр. Борисова
сряда Занимания по интереси Математика 10.40 – 11.10 ч. М. Тодорова
IVб Занимания по интереси БЕЛ 10.00 – 10.30 ч. Бл. Златинова
Занимания по интереси Математика 10.40 – 11.10 ч. М.Петрова
V a, б Образование за утрешния ден Дигитална математика 10.00 – 12.00 ч. К. Златева
V – VI Занимания по интереси Интерактивно програмиране VBA 13.00 – 14.30 ч. Д. Жекова
VII а Занимания по интереси Математика 10.00 – 11.30 ч. Е. Нуриева
БЕЛ 13.00 – 14.30 ч. В. Колева
VII б Занимания по интереси БЕЛ 10.00 – 11.30 ч. В. Колева
Математика 13.00 – 14.30 ч. К. Златева
16.04.2020 III а, б Образование за утрешния ден Млад информатик II група 15.30 – 17.00 ч. Д. Жекова
четвъртък IV а Занимания по интереси БЕЛ 10.00 – 10.30 ч. Кр. Борисова
Занимания по интереси Математика 10.40 – 11.10 ч. М. Тодорова
IVб Занимания по интереси БЕЛ 10.00 – 10.30 ч. Бл. Златинова
Занимания по интереси Математика 10.40 – 11.10 ч. М.Петрова
V a, б Образование за утрешния ден Дигитална математика 10.00 – 12.00 ч. К. Златева
V – VI НП „Подкрепа талантливи ученици“ Уеб програмиране 13.00 – 14.30 ч. Д. Жекова
VII а Занимания по интереси Математика 10.00 – 11.30 ч. Е. Нуриева
БЕЛ 13.00 – 14.30 ч. В. Колева
VII б Занимания по интереси БЕЛ 10.00 – 11.30 ч. В. Колева
Математика 13.00 – 14.30 ч. К. Златева

 

  1. Проекто – базирано обучение по учебни предмети за всички паралелки ( 13.04. – 16.04. 2020 г.).

 

 

 

 

НЕВЯНА ЛЮЦКАНОВА

Директор на ОУ „Хан Аспарух”