Scroll Top

График за получаване удостоверенията за завършен клас 2019-2020

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

          Уважаеми родители, изготвен е график за получаване удостоверенията за завършен клас, вземане на вещите на децата и връщане на учебниците, както следва:

02.06.2020г. (вторник)

от 9:00ч. до 12:00ч. – I а, I б и I в клас

от 12:30ч. до 16:00ч. – II а, II б и II в клас

03.06.2020г. (сряда)

от 9:00ч. до 12:00ч. – III а и III б клас

от 12:30ч. до 16:00ч. – всички, които не са успели да се вместят в графика.