Scroll Top

План за провеждане на ден на спорта в ОУ „Хан Аспарух“ 21.09.2020г.

План за провеждане на ден на спорта

 в ОУХан Аспарух

21.09.2020г.

  1. 09:05ч. – 09:30ч. – Скачане с чували – I а, I б, I в и I г клас

                                               Отговорници: М. Тодорова

                                                                        Б. Златинова

                                                                       К. Борисова

                                                                      Г. Митанова

                                       Бягане с лъжици и яйца – II а, II б и II в клас

                                             Отговорници: Ж. Георгиева

                                                                      И. Ахилева

                                                                     К. Пенчева

                                     Щафета между конуси – III а, III б и  III в  клас

                                            Отговорници: Р. Илиева

                                                                    Д. Георгиева

                                                                   Д. Янева

                                     Бягане с тунел  – IV а и  IV б клас

                                            Отговорници: М. Недялкова

                                                                     С. Маринова

                                    Дърпане на въже – VII а и VII б клас

                                            Отговорници: В. Колева

                                                                    К. Златева

  1. 09:30ч. – 09:50ч. – Бягане с лъжици и яйца I а, I б, I в и I г клас

                                               Отговорници: М. Тодорова

                                                                        Б. Златинова

                                                                       К. Борисова

                                                                      Г. Митанова

                                    Скачане с чували – II а, II б и II в клас

                                             Отговорници: Ж. Георгиева

                                                                      И. Ахилева

                                                                     К. Пенчева

                                  Бягане с тунел – III а, III б и  III в  клас

                                            Отговорници: Р. Илиева

                                                                    Д. Георгиева

                                                                   Д. Янева

                                 Дърпане на въже – IV а и  IV б клас

                                            Отговорници: М. Недялкова

                                                                     С. Маринова

                                Щафета между конуси – VI а и VI б клас

                                                   Отговорници: В. Желязкова

                                                                           Д. Дикова

III. 09:50ч. – 10:15ч. –  Щафета между конуси –  I а, I б, I в и I г клас

                                               Отговорници: М. Тодорова

                                                                        Б. Златинова

                                                                       К. Борисова

                                                                       Г. Митанова

                                       Дърпане на въже – II а, II б и II в клас

                                             Отговорници: Ж. Георгиева

                                                                      И. Ахилева

                                                                     К. Пенчева

                                   Бягане с лъжици и яйца –III а, III б и  III в  клас

                                            Отговорници: Р. Илиева

                                                                    Д. Георгиева

                                                                   Д. Янева

                                  Скачане с чували –  V а и V б клас

                                            Отговорници: Е. Нуриева

                                                                    И. Иванов

                                Бягане с тунел- VII а и VII б клас

                                            Отговорници: В. Колева

                                                                    К. Златева

  1. 10:15ч. – 10:35ч. – Дърпане на въже –  I а, I б, I в и I г клас

                                               Отговорници: М. Тодорова

                                                                        Б. Златинова

                                                                       К. Борисова

                                                                       Г. Митанова

                                 Щафета между конуси  II а, II б и II в клас

                                             Отговорници: Ж. Георгиева

                                                                      И. Ахилева

                                                                     К. Пенчева

                               Скачане с чували – III а, III б и  III в  клас

                                            Отговорници: Р. Илиева

                                                                    Д. Георгиева

                                                                   Д. Янева

                               Бягане с лъжици и яйца – IV а и  IV б клас

                                            Отговорници: М. Недялкова

                                                                     С. Маринова

                             Бягане с тунел – VI а и VI б клас

                                                   Отговорници: В. Желязкова

                                                                           Д. Дикова

  1. 10:35ч. – 11:00ч. – Бягане с тунел I а, I б, I в и I г клас

                                               Отговорници: М. Тодорова

                                                                        Б. Златинова

                                                                       К. Борисова

                                                                      Г. Митанова

                                 Дърпане на въже – III а, III б и  III в  клас

                                            Отговорници: Р. Илиева

                                                                    Д. Георгиева

                                                                   Д. Янева

                               Скачане с чували  – IV а и  IV б клас

                                            Отговорници: М. Недялкова

                                                                     С. Маринова

                             Бягане с лъжици и яйца – V а и V б клас

                                                   Отговорници: Е. Нуриева

                                                                           И. Иванов

                              Щафета между конуси VII а и VII б клас

                                            Отговорници: В. Колева

                                                                    К. Златева

11:00ч. – 11:20ч. –  Бягане с тунел II а, II б и II в клас

                                             Отговорници: Ж. Георгиева

                                                                      И. Ахилева

                                                                     К. Пенчева

                             Щафета между конуси – V а и V б клас

                                                   Отговорници: Е. Нуриева

                                                                           И. Иванов

                                 Дърпане на въже –  VI а и VI б клас

                                                   Отговорници: В. Желязкова

                                                                           Д. Дикова

 

Турнир по футбол

 

                                          I кръг:     IVV клас       09:05ч. – 09:35ч.

                                         II кръг:    VIVII клас     09:40ч. – 10:10ч.

                                        III кръг:    3 – 4 място      10:15ч. – 10:45ч.

                                       IV кръг:     финал               10:45ч. – 11:15ч.

 

                                                         Отговорници: Г. Костадинов и Д. Дейков

 

 

Отговорници по игри

 

  1. Скачане с чували – Марияна Колева; Марина Петрова и Галина Топалова
  2. Бягане с лъжици и яйца – Гергана Митева и Кристина Шишкова
  3. Щафета между конуси – Стефка Желева и Яна Василева
  4. Дърпане на въже – Кремена Димитрова и Мария Каваева
  5. Бягане с тунел – Десислава Ангелова и Мирослава Йорданова