Scroll Top

Образование за утрешния ден 2020г. Дигитална математика

През месец декември 2019 година стартира проект „Образование за утрешния ден“.

Работата с учениците от 5а и 5б клас беше истинско предизвикателство, защото не преподавах в тези класове. Първите ни срещи бяха опознавателни. Аз показвах, те изпълняваха. Не след дълго вече общувахме свободно, даваха предложения за работа по темите и се впускаха с ентусиазъм в разработките. Предизвикателството за тях беше двойно, защото освен че овладяваха нови дигитални умения, доказваха и способностите си по математика. Измислиха разнообразни задачи, свързани с вече изучения материал.

-Катерина Златева – Учител по математика

Отличени ученици с най-много разработени приложения са:

  1. Юмит Юмит
  2. София Боева
  3. Сияна Великова
  4. Митко Костадинов
  5. Десислава Дойчева

Приложения, разработени от ученици по проект „Образование за утрешния ден“ в клуб „Дигитална математика“: