Scroll Top

Отличници 2020 – 2021

ОТЛИЧНИЦИ ОУ"Хан Аспарух"

1a клас

1б клас

1в клас

1г клас

2a клас

2б клас

2в клас

Отличници IV a клас

Clear Filters
Яница М. Вълева
Яница М. Вълева

IV a клас

Деница Ж. Кирчева
Деница Ж. Кирчева

IV а клас

Крум Б. Боянов
Крум Б. Боянов

IV a клас

Лора Х. Великова
Лора Х. Великова

IV а клас

Драгомир С. Тодоров
Драгомир С. Тодоров

IV а клас

Яница П. Павлова
Яница П. Павлова

IV а клас

Крум В. Пенков
Крум В. Пенков

IV а клас

Дара Д. Атанасова
Дара Д. Атанасова

IV а клас

Павел Н. Петров
Павел Н. Петров

IV а клас

Олга М. Кубирикова
Олга М. Кубирикова

IV a клас

Симона Г. Петрова
Симона Г. Петрова

IV а клас

Радея В. Костадинова
Радея В. Костадинова

IV а клас

Ралица П. Чобанова
Ралица П. Чобанова

IV a клас

Ростислав В. Стефанов
Ростислав В. Стефанов

IV a клас

Теа Я. Комитова
Теа Я. Комитова

IV a клас

Ян П. Петров
Ян П. Петров

IV a клас

Антония В. Калчева
Антония В. Калчева

IV a клас

Радослава С. Събева
Радослава С. Събева

IV a клас

Отличници IVб клас

Clear Filters
Борис С. Младенов
Борис С. Младенов

IV б клас

Руслан Р. Иванов
Руслан Р. Иванов

IV б клас

Евелина Г. Василева
Евелина Г. Василева

IV б клас

Александър П. Димитров
Александър П. Димитров

IV б клас

Стефания И. Георгиева
Стефания И. Георгиева

IV б клас

Владислав П. Стефанов
Владислав П. Стефанов

IV б клас

Матей Г. Йорданов
Матей Г. Йорданов

IV б клас

Златослав Д. Георгиев
Златослав Д. Георгиев

IV б клас

Божидар Б. Гроздев
Божидар Б. Гроздев

IV б клас

Никола Й. Йорданов
Никола Й. Йорданов

IV б клас

Десислава К. Динева
Десислава К. Динева

IV б клас

Ния С. Дичева
Ния С. Дичева

IV б клас

Жени Й. Попова
Жени Й. Попова

IV б клас

Отличници Vа клас

Clear Filters
Весела Ж. Желязкова
Весела Ж. Желязкова

V a клас

Елица П. Орманова
Елица П. Орманова

V а клас

Ивайло Е. Димитров
Ивайло Е. Димитров

V а клас

Мартин Г. Щурков
Мартин Г. Щурков

V a клас

Симеон Г. Монев
Симеон Г. Монев

V a клас

Нора Ж. Минева
Нора Ж. Минева

V а клас

Моника Д. Капралова
Моника Д. Капралова

V а клас

Отличници Vб клас

Clear Filters
Кристина Ж. Славчева
Кристина Ж. Славчева

Vб клас

Наталия А. Желева
Наталия А. Желева

Vб клас

Евгения Е. Георгиева
Евгения Е. Георгиева

Vб клас

Гинко И. Иванов
Гинко И. Иванов

Vб клас

Даниел С. Стамов
Даниел С. Стамов

Vб клас

Вера И. Желязкова
Вера И. Желязкова

Vб клас

Александра Д. Александрова
Александра Д. Александрова

Vб клас

Герасима М. Михайлова
Герасима М. Михайлова

Vб клас

Виктория А. Костадинова
Виктория А. Костадинова

Vб клас

Виктория Светлин Христова
Виктория Светлин Христова

Vб клас

Отличници VIа клас

Clear Filters
Марек Д. Чуба
Марек Д. Чуба

VIa клас

Мартин Л. Марков
Мартин Л. Марков

VIa клас

Петър Д. Станчев
Петър Д. Станчев

VIa клас

Калоян Д. Донев
Калоян Д. Донев

VIa клас

София Г. Боева
София Г. Боева

VIa клас

Габриела М. Димитрова
Габриела М. Димитрова

VIa клас

Галин Г. Василев
Галин Г. Василев

VIa клас

Десислава Б. Дойчева
Десислава Б. Дойчева

VIa клас

Антоан М. Пейчев
Антоан М. Пейчев

VIa клас

Андрей Р. Калев
Андрей Р. Калев

VIa клас

Отличници VIб клас

Clear Filters
Сияна В. Великова
Сияна В. Великова

Сияна В. Великова

Перла К. Христова
Перла К. Христова

VIб клас

Атанас Н. Влайков
Атанас Н. Влайков

VIб клас

Ангел С. Малев
Ангел С. Малев

VIб клас

Отличници VIIа клас

Clear Filters
Виктория И. Стоянова
Виктория И. Стоянова

VIIa клас

Виктория К. Михова
Виктория К. Михова

VIIa клас

Георги М. Георгиев
Георги М. Георгиев

VIIa клас

Денислав Г. Папазов
Денислав Г. Папазов

VIIa клас

Тея М. Тодорова
Тея М. Тодорова

VIIa клас

Стефан И. Стоянов
Стефан И. Стоянов

VIIa клас

Марина Е. Колева
Марина Е. Колева

VIIa клас

Кристиян И. Маринчев
Кристиян И. Маринчев

VIIa клас

Отличници VIIб клас

Clear Filters
Зара Я. Милушева
Зара Я. Милушева

VIIб клас

Жанина К. Христова
Жанина К. Христова

VIIб клас

Енислав Д. Енчев
Енислав Д. Енчев

VIIб клас

Васил Т. Обретенов
Васил Т. Обретенов

VIIб клас

Симона С. Коларова
Симона С. Коларова

VIIб клас

Ростислава С. Стефанова
Ростислава С. Стефанова

VIIб клас

Полина В. Калчева
Полина В. Калчева

VIIб клас

Мирослав В. Генчев
Мирослав В. Генчев

VIIб клас

Максим М. Заимов
Максим М. Заимов

VIIб клас

Ивайло Д. Катинов
Ивайло Д. Катинов

VIIб клас