Scroll Top

Детско полицейско управление в ОУ “Хан Аспарух” 2022-2024

С официална церемония, в присъствието на служители и началника на I районно управление гр. Добрич, гл. инспектор Добромир Пеев, в ОУ „Хан Аспарух“ стартира двугодишна Програма „Детско полицейско управление“. Участници са 23 ученици от III г клас, които днес положиха клетва, част от Етичния кодекс на Детското полицейско управление.
Целта на националната инициатива е децата-доброволци да получат знания и опит чрез участие в различни занятия и извънкласни форми, свързани с превенция и опазване на здравето и живота им, справяне с трудни ситуации в дома, в училище и на улицата.