Scroll Top

„Обичам природата и аз участвам” – НАШАТА ЕКО КЛАСНА СТАЯ по Национална кампания “Чиста околна среда 2022г.“ на ПУДООС

311510913_1330176917387120_5243365855582967306_n

С голям ентусиазъм и с помощта на класните си ръководители, г-жа Даринка Дикова и г-н Иванов, учениците от VII а и VII б клас, засадиха билки и цветя в двора на училището и от две седмици полагат грижи за тях.

На 26 октомври, бе проведен интерактивен урок на открито. Освен проверка на знанията и уменията придобити  по Биология и здравно образование, учениците бяха разделени на два отбора и урокът придоби състезателен характер. Включи се тричленно жури, което оцени точността и бързината на изпълнение на поставените задачи на седмокласниците.

С това събитие, бе поставен финалния щрих в изпълнението на дейностите по проект на тема „Обичам природата и аз участвам” – НАШАТА ЕКО КЛАСНА СТАЯ по Национална кампания “Чиста околна среда 2022г.“ на ПУДООС.