Scroll Top

Детско полицейско управление

IMG_8821

Четвъртокласниците към Детско полицейско управление влязоха в ролята на пътни полицаи.
Наблюдаваха за спазване на правилата за движение по пътищата.
На изрядните шофьори връчиха похвални писма.