Scroll Top

Ден на водата

220324

Учениците от ОУ “Хан Аспарух” ви напомнят, че водата е богатство. В днешния ден 22.03.2024 г. – Ден на водата, който протича под надслов “Вода за мир”, ви поздравяваме с проектите изработени от пети клас на тема “Опазване чистотата на водата и въздуха”.