Scroll Top

Световен Ден на Земята

earth-day-2024

Ден на Земята: Мисия на поколенията в ОУ “Хан Аспарух” 22 април 2024 г.

Днес, на 22 април, отбелязваме Деня на Земята – ден, в който се обединяваме, за да отдадем почит на нашия дом и да поемем отговорност за неговото опазване.

Ние, учениците от ОУ “Хан Аспарух”, сме решени да бъдем част от мисията на поколенията за борба със замърсяването и да гарантираме по-чисто и здравословно бъдеще за себе си и за планетата.

Замърсяването: Заплаха за нашия дом

Всички ние сме свидетели на негативните последици от замърсяването на околната среда. Пластмасови отпадъци замърсяват реките и океаните, въздухът е наситен с вредни емисии, а климатът се променя с тревожна скорост. Тези проблеми не само застрашават природата, но и нашето здраве и благополучие.

Нашата мисия: Да действаме сега! Не можем да стоим безучастни.

Ние, учениците от ОУ “Хан Аспарух”, поемаме ангажимент да се борим със замърсяването и да опазим планетата за бъдещите поколения.

Ето какво ще направим:

  • Ще намалим потреблението на пластмаса: Ще използваме многократни торбички, бутилки и прибори за хранене, вместо да купуваме пластмасови изделия за еднократна употреба.
  • Ще рециклираме: Ще сортираме отпадъците си и ще ги рециклираме, за да намалим количеството боклук, изхвърлян на сметищата.
  • Ще пестим вода и енергия: Ще затваряме чешмата, когато си мием зъбите, ще гасим лампите, когато не са ни нужни, и ще използваме енергоспестяващи устройства.
  • Ще се грижим за зелените пространства: Ще засаждаме дървета, ще се грижим за цветните лехи в училището и ще почистваме парковете в нашия град.
  • Ще повишаваме осведомеността: Ще говорим с нашите семейства и приятели за проблемите на околната среда и ще ги насърчаваме да се включат в мисията ни.

Вярваме, че с общи усилия можем да направим промяна! Всеки от нас може да допринесе за опазването на Земята. Нека обединим сили и да изградим по-чисто и здравословно бъдеще за себе си и за бъдещите поколения. Нека Денят на Земята ни вдъхнови да действаме!

С уважение,

Учениците от ОУ “Хан Аспарух”